Saturday, 4 February 2023
ส่วนลด Shopee เดือน ก.ค. 65 การเก็บโค้ดส่วนลด สามารถทำได้ 2 วิธี คือ - เก็บโค้ดส่วนลดจากในตัวแอพ Shopee เลย เมื่อเวลาจ่ายเงิน ระบบก็ดึงมาจากแอพโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องจำโค้ดส่วนลด - หรืออีกวิธีคือ คัดลอกโค้ดส่วนลดจากในเว็บนี้ไป เมื่อเวลากำลังจะจ่ายเงิน ก็กรอกโค้ดส่วนลดเข้าไป ก็ได้เช่นกันครับ ถนัดวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นครับ ขอให้มีความสุขกับการช็อปปิ้งครับ